Maadlus ja ÜKE täiskasvanud ja noored

Treeningud on mõeldud nii algajatele kui ka pikaajalisele maadluse harrastajale. Treening koosneb põhjalikust üldfüüsilise treeningust ning maadluse võtete õpetamisest. Kes maadelda ei soovi, sel on võimalus teha erinevaid üldfüüsilisi harjutusi treeneri juhendamisel.

NB! Vanused on igasse gruppi pandud orienteeruvalt. Vastavalt lapse individuaalsele arengule ning võimalustele on võimalus gruppides liikuda. Kõik grupid on mõeldud mõlema sugupoole esindajatele.

Teostus: Sten Millend