placeholder-Images-Oxymaven

Tähelepanu! Korrus3 treeningtasude maksmise uus kord.

Head Korrus3-s treenijad.

Alates jaanuar 2015 toimuvad olulised muudatused Korrus3 trennide eest tasumise korras.

Need, kes seni maksid MTÜ Toeta Eesti Maadlust arvele toetused, teevad seda edaspidi Korrus3 a/a MTÜ KORRUS3 a/a EE112200221059548444, lisades selgitusse: Annetus/toetus, kuu, trennikoht (lapse nimi; nimi, kelle eest tasutakse)

Alates Jaanuar 2015 tuleb igakuine trennitoetus kanda MTÜ Korrus3 arvele, et paremini korraldada Spordiklubi tegevust. September 2014 liitus Korrus3 klubiga treener Raivo Kiilström. Hetkel on ta ainuke palgaline töötaja, selleks, et Raivo palk oleks iga kuu makstav, palume teha PÜSIMAKSEKORRALDUS ning maksekuupäevaks märkida 5. Kuupäev.

Alates NOVEMBER 2014 on Teadus- Ja Haridusministeeriumis kinnitatud MTÜ Korrus3 huvikooli “Spordiklubi Korrus3” maadluse õppekava.

Sellest tulenevalt muutub Korrus3 maadlusspordi harrastajate gruppide tasustamine alates SEPTEMBER 2015, mil hakkab uus õppeaasta. Treeningtasu tõuseb nendel Korrus3 õpilastel, kes ei kuulu Tallinna elanike (Viimsi) registrisse ning kelle eest ei laeku pearaha ja kohaliku omavalitsuse toetused MTÜ Korrus3-le.

Jaanuaris 2015 avaldab Korrus3 Õppemaksu, õppemaksust vabastamise ja maksusoodustuse korra, mille alusel september 2015 alates maksmine toimub.

Martin Plaser
Spordiklubi Korrus3
53627351